Езиково обучение по български език за англоговорящи студенти Равда 2018

Езиковото обучение по български език за англоговорящи студенти се провежда заедно с спортната универсиада в Равда 2018.В него чужденстанни студенти изнасят презентации на български език по важни медицински теми и проблеми.