АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

Loading