Теоретичен тест по спорт – планинарство – семестриален тест