Теоретични материали за дистанционно обучение по френски език предоставени от ст. пр. Мариана Бонева

Задача за следващите 2 седмици, до 29.03.2020

Колеги, във връзка с преминаването на дистанционно обучение за следващите седмици, моля изпратете на моя email: marianaboneva@ymail.com кратките презентации, които трябваше да направите в редовните часове.
Ст.преподавател Мариана Бонева

ЗАГЛАВИЕ / TITLEСЕДМИЦА / WEEKФАЙЛ / FILES
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Френски език – 1-ви курс – 16гр.
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ (ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК)” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ - 1-ви курс
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ (ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК)” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ - 2-ри курс
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК КАТО 2ри ЧУЖД ЕЗИК – МАТЕРИАЛ ЗА САМОПОДГОТОВКА 1-ви вариант
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК КАТО 2ри ЧУЖД ЕЗИК – МАТЕРИАЛ ЗА САМОПОДГОТОВКА 2-ри вариант
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ –Френски език –1-ви курс –13гр.
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ -Английски език –1-ви курс –3,7гр.
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 - 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13-16.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (21-24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04-02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 / 15 (18 – 30.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ