Теоретични материали за дистанционно обучение по английски език предоставени от ст. пр. Ивайло Томов

Уважаеми студенти,
Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и въведената дистанционна форма на обучение в МУ-София ви предоставяме теоретични материали по английски език, съобразени с учебната програма по курсове и факултети, както и някои практически задания. Напомняме ви, че теоретичните материали и практическите задания, които ви изпращаме, се отнасят до всички студенти от съответния курс и факултет. Моля да информирате и колегите си, с които ние не можем да установим връзка.

Изработените практически задания, които вие ни връщате, са вид документиране на вашето „виртуално“ присъствие в час. Това означава, че на базата на получените от вас отговори ние, преподавателите, водим отчет на активността ви, адекватна на присъствието и работата ви в учебната зала. Всеки върнат материал се оценява и се вписва в присъствения ви лист.

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещият ви преподаватели, уточнявайки името си, факултет, курс, група, водещ преподавател:

ст.пр. Ивайло Томов – ivaylotomov58@gmail.com

Dear students,
In connection with the declared state of emergency and the introduced distance learning in MU-Sofia, we are providing theoretical materials for the English language classes, in compliance with the curriculum of courses and faculties, as well as some practical assignments.

For questions and feedback you can contact the following teachers at any time, specifying your name, faculty, course, group, lead teacher:
Senior lecturer Ivaylo Tomov – ivaylotomov58@gmail.com

ЗАГЛАВИЕ / TITLEСЕДМИЦА / WEEKФАЙЛ / FILES
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1-ви курс гр. 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 95 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
7 (30.03-03.04.2020)
8 (06 - 10.04.2020)
9 (13.04-16.04.20)
10 (21.04-24.04.20)
11 and 12 (27.04 - 08.05.20)
13-14 (11.05-22.05.20)

Anatomic parts of the Tooth

QUESTIONS Week 16-20.03.20

QUESTIONS WEEK 23-27.03.20
Gingiva

QUESTIONS WEEK 7

ADDITIONAL ASSIGNMENT 06.04-10.04.20

Disorders of Teeth and Pain
ASSIGNMENTS FOR WEEK 9 AND 10

Periodontal disease

ASSIGNMENT DM WEEKS 11-12

GUIDELINES FOR PRESENTATIONS - WEEKS 13-14
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ (ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК)” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1-ви курс – гр. 1-45 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
7 (30.03-03.04.2020)
8 (06 - 10.04.2020)
9 (13.04-16.04.20)
10 (21.04-24.04.20)
11 and 12 (27.04 - 08.05.20)
13-14 (11.05-22.05.20)

Drugs

ADDITIONAL ASSIGNMENT 23-27.03.20

Cardiovascular and Lymphatic systems


ADDITIONAL ASSIGNMENT 06.04-10.04.20

ADDITIONAL ASSIGNMENT FOR WEEK 9-10 MODULE

The Nervous system - Weeks 11 and 12

GUIDELINES FOR PRESENTATIONS - WEEKS 13-14
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ (ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК)” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1-ви курс – гр. 5-85 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
7 (30.03-03.04.2020)
8 (06 - 10.04.2020)
9 (13.04-16.04.20)
10 (21.04-24.04.20)
11 and 12 (27.04 - 08.05.20)
13-14 (11.05-22.05.20)

Drugs

ADDITIONAL ASSIGNMENT 23-27.03.20

Cardiovascular and Lymphatic systems


ADDITIONAL ASSIGNMENT 06.04-10.04.20

ADDITIONAL ASSIGNMENT FOR WEEK 9-10 MODULE

The Nervous system - Weeks 11 and 12

GUIDELINES FOR PRESENTATIONS - WEEKS 13-14