Теоретични материали за дистанционно обучение по английски език предоставени от ст. пр. Бойка Петкова доктор

ст. пр. д-р Б. Петкова

тел. 0878/ 444-512

e-mail: b.petkova@deos.mu-sofia.bg

ЗАГЛАВИЕСЕДМИЦАФАЙЛ
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ МОДУЛ ПО „ОБЩОЕЗИКОВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ (ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЗИК)” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС – ГРУПИ 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-22
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
6 (23-27.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 – 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13 – 17.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (20 – 24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04 – 02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 (18 – 22.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ МОДУЛ ПО „СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ” – МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС – ГРУПИ 1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-22
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
6 (23-27.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 – 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13 – 17.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (20 – 24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04 – 02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 (18 – 22.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ, ПРЕДМЕТ: „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ гр.5, гр.9
4 (09-13.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
5 (16-20.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
6 (23-27.03.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
7 (30.03 – 03.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
8 (06-10.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
9 (13 – 17.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
10 (20 – 24.04.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
11 (27.04 – 02.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
12 (04 – 08.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
13 (11 – 15.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
14 (18 – 22.05.2020)СВАЛИ ФАЙЛ
FOREIGN STUDENTS
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,44 (09-13.03.2020)DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,45 (16-20.03.2020)
6 (23-27.03.2020)
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,46 (23-27.03.2020)DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,47 (30.03 – 03.04.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,48 (06-10.04.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,49 (13 – 17.04.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,410 (20 – 24.04.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,411 (27.04 – 02.05.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,412 (04 – 08.05.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,413 (11 – 15.05.2020)DOWNLOAD FILE
PREPAРАTORY COURSE – THEORETICAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING – gr.1,414 (18 – 22.05.2020)DOWNLOAD FILE