вторник , 20 август , 2019

Учебно разсписание по спорт
Материали по Медицинска терминология. Версия 2017/2018
1.Термини и Терминология.Свали
2.Модул "Българска анатомична терминология. Учебно помагало.Свали
Лекции по Българска граматика. Морфология. Версия 2017
1.Въведение/IntroductioСвали
2.Съществително име/SubstantivumСвали
3.Прилагателно име/AdiectivumСвали
4.Числително име/NumeraleСвали
Лекции по Български език
Лекция No1 - Българска азбука.Свали
Лекция No2 - Конструкция "АЗ СЪМ".Свали
Лекция No3 - Въпроси и въпросителни изречения.Свали
Лекция No4 - Същестително име в българския език.Свали
Лекция No5 - Прилагателно име в българския език.Свали
Лекция No6 - Числително име в българския език.Свали
Лекция No7 - Местоимение.Свали
Лекция No8 - Лични местоимения в българския език.Свали
Лекция No9 - Притежателни местоимения в българския език.Свали
Лекция Nо10 - Показателни местоимения в българския език.Свали
Лекция No11 - Глагол.УводСвали
Лекция No12 - Глагол.Лице&Число&ВидСвали
"Материали, изработени от студенти"
1. Теодора Бекаку. Тематичен българо-гръцки глосар.Свали
Списък No1 Български съществителни имена.Свали
Списък Nо2 Български прилагателни имена.Свали
Списък No3 Български глаголи. Спрежение вид и време.Свали
Лекции по клиничен български език
1.Анамнеза.Свали
2.План.Паспортни данни.Сегашно заболяванеСвали
3.Анамнеза на живота.Свали
4.Фамилна анамнеза. Системен разпит.Свали
5.Анамнеза - Помагало.Свали
6.Човешко тяло.Свали
7.Кости.Свали
8.Дихателна система.Свали
9.Симптоми от дихателната система.Свали
10.Начални отдели на Дихателната система (горни дихателни пътища) / Храносмилателната система (устна кухина и гълтач)Начални отдели на Дихателната система (горни дихателни пътища) / Храносмилателната система (устна кухина и гълтач)Свали
Учебник по клиничен български език.Свали