Учебни програми сектор български език
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”„Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”„Комуникацията лекар-пациент“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”„Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на български език“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ”„Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на български език“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ”„ Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА”„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ (обучаващи се на английски език)“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА”„Български език за чуждестранни студенти (обучаващи се на български език)“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА”„Българска анатонична терминология”СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА”„Клиничен български език”СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА” И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА„PowerPoint презентация на български език“СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС„Български език за чуждестранни студенти , подготвящи се за следване на български език” СВАЛИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС„ Социализация в българска езикова среда за студенти, подготвящи се за следване на английски език”СВАЛИ