вторник , 15 октомври , 2019

Научна дейност медицинска педагогика

Научна дейност медицинска педагогика

Педагогика, Част първа – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

Учебник за студентите от ФОЗ, Медицински Университет – София, второ допълнено и преработено издание, София, 2007 г, 291 с. Съавтори са преподавателите от ФОЗ – проф. Теодор Попов, доц. Людмила Чакърова, доц. Полина Балканска, доц. Добриана Сиджимова, доц. Силвия Младенова, както и водещи български учени – педагози от други учебни институции – проф. Димитър Гюров, проф. Лиляна Тодорова, проф. Ирина Колева, доц. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Рени Христова-Коцева, доц. Христина Милчева, доц. Хрисула Недялкова и др.

Повече информация

Педагогика, втора част – ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО / ДИДАКТИКА

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.
Повече информация