Friday , 28 February , 2020

Language education,  sport and recreation

Основните цели на преподаването на чужди езици, латински език и български език, са запознаването на студентите със структурата, организацията и специфичните езикови функции на научния медицински стил и усвояването на основните понятия и термини в медицинския научен текст ,които са основа бъдещи предпоставки за развитието на младите лекари.

Последни новини и събития