ст. пр. Петя Христова Стоянова

ст. пр. Петя Христова Стоянова

П. Стоянова е завършила специалността „Класическа филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“ през 1983 г. През 1984 г. започва работа в МУ като преподавател по латински език, по-късно става старши преподавател, която длъжност изпълнява и до днес. Съавтор е заедно с Ирен Александрова на претърпялото няколко издания учебно помагало „Lingua pharmaceutica“.

Loading